Sức khỏe là vàng!

SỨC KHỎE QUÝ HƠN VÀNG

 

Sức khỏe là quý hơn vàng
Sức mà không khỏe đời tàn đến nơi
Bóng bàn luyện tập dễ thôi
Cầu lông cũng vậy giúp người khỏe ra
Kể chi là trẻ hay già
Miễn sao cố gắng tham gia nhiệt tình
Mồ hôi nhễ nhại đầy mình
Thì dù đau nhức bệnh tình cũng qua
Ai ơi xin hãy nhớ là
Thể thao thể dục khỏe mà lại vui